Sommarspel – en del av Laholms kulturhistoria

När Laholms Sommarspel gjorde sitt första sommarspel ”Kärleken, Krigen och Jorden”, sommaren 1994, vilade det på en lång tradition av utomhusteater i Laholm.
Redan 1933 skrev och iscensatte dåvarande borgmästare Axel Malmqvist sitt första krönikespel.
Det blev total 35 spel som kom att gå under namnet Lagaholmsspelen. De framfördes under första helgen i augusti på den plats där Statkraft i dag bedriver sin laxodling.
Efter Axel Malmqvist gjordes några enstaka försök att bibehålla denna tradition, men det ledde inte till någon varaktighet.
Det var först när Laholms Sommarspel bildades 1994 som traditionen kunde föras vidare och 2019 firade Laholms Sommarspel 25 år.

Traditioner är till för att brytas

Axel Malmqvist skrev i första hand krönikespel men också en del komedier, ett par exempel på titlar är ”Gustav III” och ”Drottning Elisabeth och Lord Essex”. Det här var en tradition som Laholms Sommarspel ville bryta, fokus skulle istället riktas mot Laholms egna och rika historia.

När föreningen i dag ser tillbaka ser vi också tillbaka på ett berättande om Laholm som sträcker sig över 3 000 år i tid, från bronsåldern fram till vår egen tids flyktingmottagande. Vi har berättat om kungar och drottningar, hövdingar och slavar, generaler och slottsfruar, operasångare och cirkusdirektörer. Även Axel Malmqvist och hans hushållerska har fått vara med på ett hörn men framförallt har centrum i våra berättelser alltid legat hos den lilla människan och hennes vedermödor här på Hallandsjorden. Genom detta synsätt har vi inte minst kunnat lyfta fram en lång rad starka kvinnor som annars varit fördolda i historiens mörker.

Berättelse och plats hör ihop

Laholms Sommarspel har aldrig haft en fast spelplats. Vi har som mål att var så nära som möjligt den plats där berättelsen utspelar sig. Genom åren har vi därför befunnit oss på en lång rad platser runt om i kommunen. Vi har spelat i centrum av Laholm, på åbanken av Lagan, i Tjärby, Skottorp, Knäred, Ysby och i Hasslöv.

Historier berättas på många sätt

Vi har försökt att berätta Laholms historia på många olika sätt. Vi har gjord det genom stora utomhusspel, dramatiserade stadsvandringar, barnteater, inomhusföreställningar och körframträdande.
Musiken och sångerna har genom alla år varit en viktig del av vårt historieberättande och vi har nu en stor och bred sång- och musikskatt att förvalta.
Det samma gäller för våra kostymer, scenografi och rekvisita, utan dem skulle vi inte kunna ge trovärdighet till berättelserna.

Laholms Sommarspel – Produktioner:

1994 Kärleken, kriget och jorden
1995 Turné med sånger och scener
1996 Bues Saga
1997 Dramatiserad stadsvandring, Lagan, staden och folket
1998 Ärtfeber
2000 Dramatiserad stadsvandring, Lagan, staden och folket
2001 Elsebe på Lagaholm
2002 Tjurhuvud
2003 Dramatiserad stadsvandring, Lunkan, Laholm och världen
2005 Svanar över Duna hög
2006 Vi ses en trappa upp
2007 Dramatiserad stadsvandring, Lagan, staden och folket
2008 Favoriter i repris, scener från tidigare föreställningar
2009 Bröllop på Skottorps slott
2010 Längs Lagan
2011 En midvinternattsdröm
2013 Gnistan
2014 Utställning och körframträdande
2015 Mord i augusti
2017 Dramatiserad stadsvandring, Lagan, staden och folket
2018 Tidens gång
2019 I Snapphanetider
2020 Inställt – pga Coronapandemin
2021 Inställt – pga Coronapandemin
2022 Tillbaka på Smedjegatan
2023 Sjung Sommar Sjung